Dernieres nouvelles* d'Occhiatana

 

 

 

 

 U Nuvellu Gian Battista

È mortu Gian Batti di Occhiatana
Chi, circatendu in tutti Ii rughioni,
Giro cusi tutta l'isula sana,
Paghendu tola e lettu cun canzoni,

Da ch'ellu capitava in un paese,
ln piazza si accuglianu Ii zitelli,
Ed ellu, in dialettu o ancu in francese!
Li divertia cun lamenti e sturnelli.

Poi, sempre cun Ii canti, u cumpagnone
Gira va tutte e case di lu poghiu,
Cherendu qui la cena o a cullazione
Mentre più in là dumandava l'alloghiu.

Ma ind'ogni casa ellu ci stav'appena,
Una nuttata o duie, poi ripartia
Senza stancà, cun la bisaccia piena,
Per ricercà un'altra cumpagnia.

È mortu Gian Batti ! chi trista sorte !
Quella di u gran buffone cantatore.
Ma n'un pienghiemu tantu la so' morte
Chi ci ha lasciatu un degnu successore.

Quessu unn'è d'Occhiatana, ma bisogna
Ch'ognunu segui u so' justu destinu.
Pero, per certi, minima vergogna
Saria se fussi anch' ellu Balaninu.

Cume lu so' maestru, st'ambulante,
Gira anch'ellu i paesi unu per unu,
Per ogni piazza face u cummediante
E in ogni casa tuttu fà in cumunu.

Quandu ellu scala accorre a zitellina
E di salti e di mughj fanu a gara,
Per figurà porta una mandulina
Ma ne sona chi pare una stagnara.

Cosa po fà ? Postu ch'è ricevutu
ln ogni casa e, senza dassi pena,
Trova da mendicà qualchi prisuttu,
Qualchi salame o qualchi belle cena.

Per paga, ellu vi caccia certi canti
Degni di la so' gran' ricunuscenza
Chi farianu santavuglià li santi
Se un' fussinu pruvisti di pazienza.

Ognunu si ne ride un suppulellu,
U tecchia eppoi lu face puetà. . .
Cosa vulete? In Cirnn, u puverellu
È statu sempre accoltu cun pietà.

U Marignanese.

RIMUSCIU PER UN' AGENZIA PUSTALE
M'è surtitu l'appitittu,
A set'e Iu dolce sonnu,
Un possu più tene arritu,
Tuttu avà mi dà frastornu;
Un dulore eusi reu
Cume u supurtaraghi' eu ?

Ascultate, chi u vi spiegu
U mo tenebrosu male,
Dumandatu avia l'impiegu
Di l'agenzia pustule
Ma u malignu di Pitti. . .
Avà m'ha da fà sciucchi.

A pudianu dà a mè
Chi so più abbisugnosu,
Imbece l'hanu dat'a tè
Ma t'affar'è bargugnosu,
M'abbégu chi i marinari
So più ca mè tinuti cari.

Un’agenzia in Occhiatana
E di gran necessita,
Cume l'acqu'a una funtana,
Cume u pane per magnà,
Ma' la t’abbia da tuccà,
Quessa un la possu incascià.

E' mi vulia impustù
ln d'un scornu,a I'atracchiata,
E ti vuli' anarpià
Una bella bastunata;
Ma m'è statu dettu : « O Dà, Guarda, un ti pricipità ! »

Maladi bogliu ministri,
Cunsiglier' in cu Ii "meri";
Trattalli d'omi sinistri,
Di ch'elli so cori neri,
E s'e' un facci' un sterminu,
Ringrazià pon'un cuginu.

Ma mi vogliu ritirà
N'un desertu, solu, solu,
E bive sempre culà
Per dà corsu a la me' dolu
E un turnà 'nde u rughione
Che quandu c'è l'elezione.

Colombani, dettu "Buvone" dettu ancora "U Vagabondu".

 

 

 

*Dernieres nouvelles, oui mais de l'Almanaccu di A Muvra de 1936